A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu khả năng hấp phụ xanh metylen và tím tinh thể của đá ong biến tính

Nghiên cứu khả năng hấp phụ xanh metylen và tím tinh thể của đá ong biến tính

Nghiên cứu khả năng hấp phụ xanh metylen và tím tinh thể của đá ong biến tính

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu khả năng hấp phụ xanh metylen và tím tinh thể của đá ong biến tính
 • Tác giả :
 • Trương Thị Hoa
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Đa ong biến tính,Xanh metylen,Tím tinh thể
 • Số trang :
 • 91 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu khả năng hấp phụ xanh metylen và tím tinh thể của đá ong biến tính

File Tóm tắt

Online: 106
Lượt truy cập: 7,933,359
Số lượt tải: 1,786,609
})