A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu hoàn thiện quản lý đầu tư xây dựng và khai thác đường cao tốc ở Việt Nam

Nghiên cứu hoàn thiện quản lý đầu tư xây dựng và khai thác đường cao tốc ở Việt Nam

Nghiên cứu hoàn thiện quản lý đầu tư xây dựng và khai thác đường cao tốc ở Việt Nam

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu hoàn thiện quản lý đầu tư xây dựng và khai thác đường cao tốc ở Việt Nam
 • Tác giả :
 • Nguyễn Phương Châm
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Giao thông Vận tải
 • Từ khóa :
 • Đường cao tốc,Xây dựng,Khai thác,Quản lý,Đầu tư
 • Số trang :
 • 209 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu hoàn thiện quản lý đầu tư xây dựng và khai thác đường cao tốc ở Việt Nam

File Tóm tắt

Online: 225
Lượt truy cập: 8,159,620
Số lượt tải: 1,791,489
})