A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu hệ thống đào tạo tài năng bóng đá trẻ của Việt Nam

Nghiên cứu hệ thống đào tạo tài năng bóng đá trẻ của Việt Nam

Nghiên cứu hệ thống đào tạo tài năng bóng đá trẻ của Việt Nam

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu hệ thống đào tạo tài năng bóng đá trẻ của Việt Nam
 • Tác giả :
 • Đào Thị Hoa Quỳnh
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Bóng đá;Đào tạo;Việt Nam
 • Số trang :
 • 128 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu hệ thống đào tạo tài năng bóng đá trẻ của Việt Nam

File Tóm tắt

Online: 155
Lượt truy cập: 7,195,669
Số lượt tải: 1,787,655
})