A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu hành vi gian lận trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nghiên cứu hành vi gian lận trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nghiên cứu hành vi gian lận trên thị trường chứng khoán Việt Nam

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu hành vi gian lận trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Bích Thủy
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế quốc dân
 • Từ khóa :
 • Thị trường chứng khoán,Hành vi gian lận,Việt Nam
 • Số trang :
 • 225 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu hành vi gian lận trên thị trường chứng khoán Việt Nam

File Tóm tắt

Online: 115
Lượt truy cập: 12,093,341
Số lượt tải: 1,847,088
})