A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu giải pháp tăng thu nhập cho các hộ nghèo và cận nghèo ở huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang

Nghiên cứu giải pháp tăng thu nhập cho các hộ nghèo và cận nghèo ở huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang

Nghiên cứu giải pháp tăng thu nhập cho các hộ nghèo và cận nghèo ở huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu giải pháp tăng thu nhập cho các hộ nghèo và cận nghèo ở huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang
 • Tác giả :
 • Củng Thị Mẩy
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Nông lâm
 • Từ khóa :
 • Thu nhập,Hộ nghèo,Hộ cận nghèo,Bắc Mê,Hà Giang
 • Số trang :
 • 104 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu giải pháp tăng thu nhập cho các hộ nghèo và cận nghèo ở huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang

File Tóm tắt

Online: 332
Lượt truy cập: 10,288,636
Số lượt tải: 1,824,049
})