A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu điều khiển dải tần số hoạt động của siêu vật liệu trong vùng quang học

Nghiên cứu điều khiển dải tần số hoạt động của siêu vật liệu trong vùng quang học

Nghiên cứu điều khiển dải tần số hoạt động của siêu vật liệu trong vùng quang học

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu điều khiển dải tần số hoạt động của siêu vật liệu trong vùng quang học
 • Tác giả :
 • Bùi Văn Chỉnh
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Khoa học
 • Từ khóa :
 • Siêu vật liệu,Từ thẩm âm,Chiết suất âm,Dải tần số,Vùng quang học
 • Số trang :
 • 73 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu điều khiển dải tần số hoạt động của siêu vật liệu trong vùng quang học

File Tóm tắt

Online: 236
Lượt truy cập: 10,614,109
Số lượt tải: 1,826,423
})