A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu đánh giá tác động môi trường và đề xuất giải pháp quản lý các cơ sở chế biến cà phê tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

Nghiên cứu đánh giá tác động môi trường và đề xuất giải pháp quản lý các cơ sở chế biến cà phê tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

Nghiên cứu đánh giá tác động môi trường và đề xuất giải pháp quản lý các cơ sở chế biến cà phê tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu đánh giá tác động môi trường và đề xuất giải pháp quản lý các cơ sở chế biến cà phê tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
 • Tác giả :
 • Nguyễn Quang Thái
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Khoa học
 • Từ khóa :
 • Cơ sở chế biến cà phê,Môi trường,Giải pháp,Mai Sơn,Sơn La
 • Số trang :
 • 101 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu đánh giá tác động môi trường và đề xuất giải pháp quản lý các cơ sở chế biến cà phê tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

File Tóm tắt

Online: 90
Lượt truy cập: 12,413,042
Số lượt tải: 1,850,267
})