A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu đặc điểm sinh học và trinh tự đoạn gen matK/ITS của một số mẫu cây đậu nho nhe (Vigna umbellata)

Nghiên cứu đặc điểm sinh học và trinh tự đoạn gen matK/ITS của một số mẫu cây đậu nho nhe (Vigna umbellata)

Nghiên cứu đặc điểm sinh học và trinh tự đoạn gen matK/ITS của một số mẫu cây đậu nho nhe (Vigna umbellata)

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu đặc điểm sinh học và trinh tự đoạn gen matK/ITS của một số mẫu cây đậu nho nhe (Vigna umbellata)
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Thanh
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Đậu nho nhe,Đặc điểm sinh học,Gen matK/ITS
 • Số trang :
 • 65 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu đặc điểm sinh học và trinh tự đoạn gen matK/ITS của một số mẫu cây đậu nho nhe (Vigna umbellata)

File Tóm tắt

Online: 198
Lượt truy cập: 9,870,751
Số lượt tải: 1,820,255
})