A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số tổ hợp ngô lai mới tại Thái Nguyên

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số tổ hợp ngô lai mới tại Thái Nguyên

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số tổ hợp ngô lai mới tại Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số tổ hợp ngô lai mới tại Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Hằng
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Nông lâm
 • Từ khóa :
 • Ngô lai,Đặc điểm nông sinh học,Thái Nguyên
 • Số trang :
 • 114 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số tổ hợp ngô lai mới tại Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 241
Lượt truy cập: 8,159,620
Số lượt tải: 1,791,488
})