A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất quang xúc tác của hệ vật liệu Graphitic Carbon Nitride

Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất quang xúc tác của hệ vật liệu Graphitic Carbon Nitride

Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất quang xúc tác của hệ vật liệu Graphitic Carbon Nitride

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất quang xúc tác của hệ vật liệu Graphitic Carbon Nitride
 • Tác giả :
 • Đặng Nguyên Giáp
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Khoa học
 • Từ khóa :
 • Vật liệu Graphitic Carbon Nitride,Tính chất quang xúc tác,Chế tạo
 • Số trang :
 • 57 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất quang xúc tác của hệ vật liệu Graphitic Carbon Nitride

File Tóm tắt

Online: 245
Lượt truy cập: 10,614,109
Số lượt tải: 1,826,423
})