A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu chế tạo súng bắn khí BK-150L, ứng dụng cho thiết bị phá dỡ làm sạch bun ke và đường ống vận chuyển nguyên vật liệu trong công nghiệp

Nghiên cứu chế tạo súng bắn khí BK-150L, ứng dụng cho thiết bị phá dỡ làm sạch bun ke và đường ống vận chuyển nguyên vật liệu trong công nghiệp

Nghiên cứu chế tạo súng bắn khí BK-150L, ứng dụng cho thiết bị phá dỡ làm sạch bun ke và đường ống vận chuyển nguyên vật liệu trong công nghiệp

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu chế tạo súng bắn khí BK-150L, ứng dụng cho thiết bị phá dỡ làm sạch bun ke và đường ống vận chuyển nguyên vật liệu trong công nghiệp
 • Tác giả :
 • Phạm Văn Quế;Hà Minh Hùng
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Súng bắn khí BK-150L,Thiết bị phá dỡ làm sạch bunke,Gia công,Lắp ráp
 • Số trang :
 • tr. 185-191
Tải file tóm tắt Nghiên cứu chế tạo súng bắn khí BK-150L, ứng dụng cho thiết bị phá dỡ làm sạch bun ke và đường ống vận chuyển nguyên vật liệu trong công nghiệp

File Tóm tắt

Online: 203
Lượt truy cập: 11,732,471
Số lượt tải: 1,843,105
})