A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu các yếu tố thành công then chốt đối với dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo hình thức BOT ở Việt Nam

Nghiên cứu các yếu tố thành công then chốt đối với dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo hình thức BOT ở Việt Nam

Nghiên cứu các yếu tố thành công then chốt đối với dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo hình thức BOT ở Việt Nam

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu các yếu tố thành công then chốt đối với dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo hình thức BOT ở Việt Nam
 • Tác giả :
 • Nguyễn Tuấn Anh
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế quốc dân
 • Từ khóa :
 • Giao thông đường bộ,BOT
 • Số trang :
 • 164 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu các yếu tố thành công then chốt đối với dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo hình thức BOT ở Việt Nam

File Tóm tắt

Online: 121
Lượt truy cập: 12,093,341
Số lượt tải: 1,847,088
})