A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu các thuật toán để xác định các cộng đồng trong mạng

Nghiên cứu các thuật toán để xác định các cộng đồng trong mạng

Nghiên cứu các thuật toán để xác định các cộng đồng trong mạng

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu các thuật toán để xác định các cộng đồng trong mạng
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thế Vịnh;Trần Thanh Thương;Triệu Xuân Hòa;Hoàng Thị Hồng Hạnh
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Thuật toán,Cộng đồng mạng,Cấu trúc nhóm,Nút mạng
 • Số trang :
 • tr. 189-195
Tải file tóm tắt Nghiên cứu các thuật toán để xác định các cộng đồng trong mạng

File Tóm tắt

Online: 176
Lượt truy cập: 10,364,898
Số lượt tải: 1,824,559
})