A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tín dụng thương mại của các doanh nghiệp Việt Nam

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tín dụng thương mại của các doanh nghiệp Việt Nam

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tín dụng thương mại của các doanh nghiệp Việt Nam

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tín dụng thương mại của các doanh nghiệp Việt Nam
 • Tác giả :
 • Trần Thị Diệu Hường
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kih tế quốc dân
 • Từ khóa :
 • Tín dụng thương mại,Doanh nghiệp,Việt Nam
 • Số trang :
 • 173 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tín dụng thương mại của các doanh nghiệp Việt Nam

File Tóm tắt

Online: 111
Lượt truy cập: 12,093,341
Số lượt tải: 1,847,087
})