A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động của chuỗi cung ứng tại các doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ Việt Nam

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động của chuỗi cung ứng tại các doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ Việt Nam

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động của chuỗi cung ứng tại các doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ Việt Nam

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động của chuỗi cung ứng tại các doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ Việt Nam
 • Tác giả :
 • Phạm Minh
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Lạc Hồng
 • Từ khóa :
 • Doanh nghiệp,Kinh doanh bán lẻ,Chuỗi cung ứng
 • Số trang :
 • 184 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động của chuỗi cung ứng tại các doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ Việt Nam

File Tóm tắt

Online: 212
Lượt truy cập: 8,159,620
Số lượt tải: 1,791,489
})