A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chia sẻ tri thức giữa các giảng viên trong các trường Đại học Công lập khu vực Hà Nội

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chia sẻ tri thức giữa các giảng viên trong các trường Đại học Công lập khu vực Hà Nội

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chia sẻ tri thức giữa các giảng viên trong các trường Đại học Công lập khu vực Hà Nội

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chia sẻ tri thức giữa các giảng viên trong các trường Đại học Công lập khu vực Hà Nội
 • Tác giả :
 • Đỗ Văn Sang
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế quốc dân
 • Từ khóa :
 • Giảng viên,Chia sẻ tri thức,Đại học công lập,Hà Nội
 • Số trang :
 • 206 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chia sẻ tri thức giữa các giảng viên trong các trường Đại học Công lập khu vực Hà Nội

File Tóm tắt

Online: 136
Lượt truy cập: 12,093,341
Số lượt tải: 1,847,088
})