A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu các giải pháp nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ hầm khí biogas trong chăn nuôi của các nông hộ trên địa bàn huyện Bắc Mê - tỉnh Hà Giang

Nghiên cứu các giải pháp nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ hầm khí biogas trong chăn nuôi của các nông hộ trên địa bàn huyện Bắc Mê - tỉnh Hà Giang

Nghiên cứu các giải pháp nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ hầm khí biogas trong chăn nuôi của các nông hộ trên địa bàn huyện Bắc Mê - tỉnh Hà Giang

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu các giải pháp nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ hầm khí biogas trong chăn nuôi của các nông hộ trên địa bàn huyện Bắc Mê - tỉnh Hà Giang
 • Tác giả :
 • Nguyễn Trọng Văn
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Nông lâm
 • Từ khóa :
 • Công nghệ hầm khí biogas,Chăn nuôi,Nông hộ,Bắc Mê,Hà Giang
 • Số trang :
 • 88 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu các giải pháp nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ hầm khí biogas trong chăn nuôi của các nông hộ trên địa bàn huyện Bắc Mê - tỉnh Hà Giang

File Tóm tắt

Online: 159
Lượt truy cập: 8,123,350
Số lượt tải: 1,790,850
})