A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu bộ tách tín hiệu MMSE-SIC triệt ICI cho hệ thống MIMO-OFDM trên kênh thủy âm

Nghiên cứu bộ tách tín hiệu MMSE-SIC triệt ICI cho hệ thống MIMO-OFDM trên kênh thủy âm

Nghiên cứu bộ tách tín hiệu MMSE-SIC triệt ICI cho hệ thống MIMO-OFDM trên kênh thủy âm

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu bộ tách tín hiệu MMSE-SIC triệt ICI cho hệ thống MIMO-OFDM trên kênh thủy âm
 • Tác giả :
 • Bùi Thị Thanh Tâm;Trần Xuân Nam
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • MIMO-OFDM,Thông tin thủy âm,Hiệu ứng Doppler,ICI,Bộ tách tín hiệu
 • Số trang :
 • tr. 229-233
Tải file tóm tắt Nghiên cứu bộ tách tín hiệu MMSE-SIC triệt ICI cho hệ thống MIMO-OFDM trên kênh thủy âm

File Tóm tắt

Online: 89
Lượt truy cập: 9,229,462
Số lượt tải: 1,803,295
})