A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu biện pháp phòng trừ bệnh rụng lá mùa mưa cây cao su (Hevea brasiliensis) ở vùng Đông Nam Bộ

Nghiên cứu biện pháp phòng trừ bệnh rụng lá mùa mưa cây cao su (Hevea brasiliensis) ở vùng Đông Nam Bộ

Nghiên cứu biện pháp phòng trừ bệnh rụng lá mùa mưa cây cao su (Hevea brasiliensis) ở vùng Đông Nam Bộ

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu biện pháp phòng trừ bệnh rụng lá mùa mưa cây cao su (Hevea brasiliensis) ở vùng Đông Nam Bộ
 • Tác giả :
 • Đàm Văn Toàn;Phạm Quang Thu
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Cây cao su,Bệnh rụng lá,Thuốc bảo vệ thực vật,Tỷ lệ bệnh,Chỉ số bệnh
 • Số trang :
 • tr. 29-35
Tải file tóm tắt Nghiên cứu biện pháp phòng trừ bệnh rụng lá mùa mưa cây cao su (Hevea brasiliensis) ở vùng Đông Nam Bộ

File Tóm tắt

Online: 53
Lượt truy cập: 13,826,700
Số lượt tải: 1,931,235
})