A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu biến động và hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn 2010-2015 tại xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Nghiên cứu biến động và hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn 2010-2015 tại xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Nghiên cứu biến động và hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn 2010-2015 tại xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu biến động và hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn 2010-2015 tại xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
 • Tác giả :
 • Hoàng Thị Thủy Tiên;Ngô Văn Giới
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Đất nông nghiệp,Sử dụng đất,Nông Hạ,Chợ Mới,Bắc Kạn
 • Số trang :
 • tr. 43-48
Tải file tóm tắt Nghiên cứu biến động và hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn 2010-2015 tại xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

File Tóm tắt

Online: 796
Lượt truy cập: 11,168,277
Số lượt tải: 1,832,931
})