A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu ảnh hưởng phong cách lãnh đạo của hiệu trưởng trường đại học tới sự thỏa mãn công việc của giảng viên trong Đại học Thái Nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng phong cách lãnh đạo của hiệu trưởng trường đại học tới sự thỏa mãn công việc của giảng viên trong Đại học Thái Nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng phong cách lãnh đạo của hiệu trưởng trường đại học tới sự thỏa mãn công việc của giảng viên trong Đại học Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu ảnh hưởng phong cách lãnh đạo của hiệu trưởng trường đại học tới sự thỏa mãn công việc của giảng viên trong Đại học Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Phí Đình Khương
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Phong cách lãnh đạo,Trường đại học,Hiệu trưởng,Sự hài lòng,Đại học Thái Nguyên
 • Số trang :
 • tr. 225-229
Tải file tóm tắt Nghiên cứu ảnh hưởng phong cách lãnh đạo của hiệu trưởng trường đại học tới sự thỏa mãn công việc của giảng viên trong Đại học Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 227
Lượt truy cập: 10,727,946
Số lượt tải: 1,828,130
})