A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân đạm và mật độ đến sinh trưởng, năng suất của giông ngô lai NK 4300 Bt/GT vụ xuân năm 2018 tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân đạm và mật độ đến sinh trưởng, năng suất của giông ngô lai NK 4300 Bt/GT vụ xuân năm 2018 tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân đạm và mật độ đến sinh trưởng, năng suất của giông ngô lai NK 4300 Bt/GT vụ xuân năm 2018 tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu ảnh hưởng của phân đạm và mật độ đến sinh trưởng, năng suất của giông ngô lai NK 4300 Bt/GT vụ xuân năm 2018 tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội
 • Tác giả :
 • Đỗ Đức Huyên
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Nông lâm
 • Từ khóa :
 • Phân đạm,Ảnh hưởng,Sinh trưởng,Năng suất,Ngô lai NK 4300 Bt/GT
 • Số trang :
 • 71 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu ảnh hưởng của phân đạm và mật độ đến sinh trưởng, năng suất của giông ngô lai NK 4300 Bt/GT vụ xuân năm 2018 tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

File Tóm tắt

Online: 833
Lượt truy cập: 11,168,277
Số lượt tải: 1,832,932
})