A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại cây trồng xen đến sinh trưởng và năng suất của giống dong riềng DR3 tại trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại cây trồng xen đến sinh trưởng và năng suất của giống dong riềng DR3 tại trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại cây trồng xen đến sinh trưởng và năng suất của giống dong riềng DR3 tại trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại cây trồng xen đến sinh trưởng và năng suất của giống dong riềng DR3 tại trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thế Hùng;Nguyễn Thị Lân
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Dong riềng,Xen canh,Năng suát,Chất lượng
 • Số trang :
 • tr. 3-8
Tải file tóm tắt Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại cây trồng xen đến sinh trưởng và năng suất của giống dong riềng DR3 tại trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 239
Lượt truy cập: 11,118,780
Số lượt tải: 1,832,446
})