A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và liều lượng phân NPK 5:10:3 đến sinh trưởng và năng suất rau cải bắp KK - Cross vụ xuân hè tại xã Sa Pả, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và liều lượng phân NPK 5:10:3 đến sinh trưởng và năng suất rau cải bắp KK - Cross vụ xuân hè tại xã Sa Pả, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và liều lượng phân NPK 5:10:3 đến sinh trưởng và năng suất rau cải bắp KK - Cross vụ xuân hè tại xã Sa Pả, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và liều lượng phân NPK 5:10:3 đến sinh trưởng và năng suất rau cải bắp KK - Cross vụ xuân hè tại xã Sa Pả, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai
 • Tác giả :
 • Đào Thị Trang
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Nông lâm
 • Từ khóa :
 • Phân NPK,Ảnh hưởng,Mật độ,Liều lượng,Sinh trưởng,Năng suất,Rau cải bắp,Vụ xuân hè,Sa Pa,Lào Cai
 • Số trang :
 • 69 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và liều lượng phân NPK 5:10:3 đến sinh trưởng và năng suất rau cải bắp KK - Cross vụ xuân hè tại xã Sa Pả, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

File Tóm tắt

Online: 212
Lượt truy cập: 13,526,502
Số lượt tải: 1,926,229
})