A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng đến sinh trưởng và năng suất giống dưa lê Hàn Quốc "Geum Je" tại tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng đến sinh trưởng và năng suất giống dưa lê Hàn Quốc

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng đến sinh trưởng và năng suất giống dưa lê Hàn Quốc "Geum Je" tại tỉnh Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng đến sinh trưởng và năng suất giống dưa lê Hàn Quốc "Geum Je" tại tỉnh Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Lê Thị Kiều Oanh;Đào Thanh Vân;Ngô Thị Hạnh;Trần Đình Hà
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Dưa lê,Mật độ trồng,Sinh trưởng,Năng suất,Geum Je
 • Số trang :
 • tr. 15-21
Tải file tóm tắt Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng đến sinh trưởng và năng suất giống dưa lê Hàn Quốc "Geum Je" tại tỉnh Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 57
Lượt truy cập: 13,826,700
Số lượt tải: 1,931,235
})