A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nâng cao tính ứng dụng trong xây dựng chương trình đào tạo đại học tại Việt Nam - Bài học từ chương trình giáo dục đại học định hướng nghề nghiệp ứng dụng (POHE)

Nâng cao tính ứng dụng trong xây dựng chương trình đào tạo đại học tại Việt Nam - Bài học từ chương trình giáo dục đại học định hướng nghề nghiệp ứng dụng (POHE)

Nâng cao tính ứng dụng trong xây dựng chương trình đào tạo đại học tại Việt Nam - Bài học từ chương trình giáo dục đại học định hướng nghề nghiệp ứng dụng (POHE)

 • Nhan đề :
 • Nâng cao tính ứng dụng trong xây dựng chương trình đào tạo đại học tại Việt Nam - Bài học từ chương trình giáo dục đại học định hướng nghề nghiệp ứng dụng (POHE)
 • Tác giả :
 • Trần Thị Phương Thảo;Nguyễn Thị Hoa Hồng
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Giáo dục đại học,Chương trình đào tạo
 • Số trang :
 • tr. 85-90
Tải file tóm tắt Nâng cao tính ứng dụng trong xây dựng chương trình đào tạo đại học tại Việt Nam - Bài học từ chương trình giáo dục đại học định hướng nghề nghiệp ứng dụng (POHE)

File Tóm tắt

Online: 223
Lượt truy cập: 10,354,810
Số lượt tải: 1,824,559
})