A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nâng cao năng lực tiếng Anh của sinh viên nhằm đáp ứng yêu cầu về năng lực ngoại ngữ theo đề án 2020 tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, Đại học Thái Nguyên

Nâng cao năng lực tiếng Anh của sinh viên nhằm đáp ứng yêu cầu về năng lực ngoại ngữ theo đề án 2020 tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, Đại học Thái Nguyên

Nâng cao năng lực tiếng Anh của sinh viên nhằm đáp ứng yêu cầu về năng lực ngoại ngữ theo đề án 2020 tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, Đại học Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Nâng cao năng lực tiếng Anh của sinh viên nhằm đáp ứng yêu cầu về năng lực ngoại ngữ theo đề án 2020 tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, Đại học Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Bùi Thị Hương;Võ Việt Cường;Nguyễn Thị Lập
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Tiếng Anh,Sinh viên,Năng lực,Đề án ngoại ngữ 2020,Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật,Đại học Thái Nguyên
 • Số trang :
 • tr. 13-18
Tải file tóm tắt Nâng cao năng lực tiếng Anh của sinh viên nhằm đáp ứng yêu cầu về năng lực ngoại ngữ theo đề án 2020 tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, Đại học Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 221
Lượt truy cập: 8,159,620
Số lượt tải: 1,791,489
})