A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành hàng chè xuất khẩu Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế

Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành hàng chè xuất khẩu Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế

Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành hàng chè xuất khẩu Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế

 • Nhan đề :
 • Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành hàng chè xuất khẩu Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế
 • Tác giả :
 • Nguyễn Lương Long
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Học viện Khoa học Xã hội
 • Từ khóa :
 • Ngành hàng chè xuất khẩu,Năng lực cạnh tranh,Hội nhập quốc tế
 • Số trang :
 • 183 tr.
Tải file tóm tắt Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành hàng chè xuất khẩu Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế

File Tóm tắt

Online: 501
Lượt truy cập: 12,413,042
Số lượt tải: 1,850,267
})