A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nâng cao kỹ năng thế kỷ 21 trong học tiếng Anh chuyên ngành thông qua dự án

Nâng cao kỹ năng thế kỷ 21 trong học tiếng Anh chuyên ngành thông qua dự án

Nâng cao kỹ năng thế kỷ 21 trong học tiếng Anh chuyên ngành thông qua dự án

 • Nhan đề :
 • Nâng cao kỹ năng thế kỷ 21 trong học tiếng Anh chuyên ngành thông qua dự án
 • Tác giả :
 • Lê Thị Hòa;Đậu Thị Mai Phương
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Tiếng Anh chuyên ngành,Học tập,Kỹ năng,Dạy học dự án
 • Số trang :
 • tr. 61-66
Tải file tóm tắt Nâng cao kỹ năng thế kỷ 21 trong học tiếng Anh chuyên ngành thông qua dự án

File Tóm tắt

Online: 250
Lượt truy cập: 10,232,227
Số lượt tải: 1,823,590
})