A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nâng cao chất lượng thẩm định cho vay dự án đầu tư tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Lào Cai II

Nâng cao chất lượng thẩm định cho vay dự án đầu tư tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Lào Cai II

Nâng cao chất lượng thẩm định cho vay dự án đầu tư tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Lào Cai II

 • Nhan đề :
 • Nâng cao chất lượng thẩm định cho vay dự án đầu tư tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Lào Cai II
 • Tác giả :
 • Cao Ngọc Sơn
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 • Từ khóa :
 • Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Hoạt động cho vay,Dự án đầu tư,Thẩm định,Lào Cai
 • Số trang :
 • 121 tr.
Tải file tóm tắt Nâng cao chất lượng thẩm định cho vay dự án đầu tư tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Lào Cai II

File Tóm tắt

Online: 151
Lượt truy cập: 12,175,875
Số lượt tải: 1,848,375
})