A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nâng cao chất lượng quản lý của đội ngũ công chức cấp xã, phường của thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Nâng cao chất lượng quản lý của đội ngũ công chức cấp xã, phường của thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Nâng cao chất lượng quản lý của đội ngũ công chức cấp xã, phường của thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

 • Nhan đề :
 • Nâng cao chất lượng quản lý của đội ngũ công chức cấp xã, phường của thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
 • Tác giả :
 • Nguyễn Tiến Linh
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 • Từ khóa :
 • Công chức cấp xã,Chất lượng,Quản lý,Việt Trì,Phú Thọ
 • Số trang :
 • 112 tr.
Tải file tóm tắt Nâng cao chất lượng quản lý của đội ngũ công chức cấp xã, phường của thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

File Tóm tắt

Online: 115
Lượt truy cập: 9,870,751
Số lượt tải: 1,820,255
})