A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Việt Thắng

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Việt Thắng

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Việt Thắng

 • Nhan đề :
 • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Việt Thắng
 • Tác giả :
 • Thân Văn Hoàn
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 • Từ khóa :
 • Nguồn nhân lực,Chất lượng,Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Việt Thắng
 • Số trang :
 • 104 tr.
Tải file tóm tắt Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Việt Thắng

File Tóm tắt

Online: 1829
Lượt truy cập: 9,805,362
Số lượt tải: 1,819,496
})