A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH dịch vụ taxi Miền Bắc

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH dịch vụ taxi Miền Bắc

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH dịch vụ taxi Miền Bắc

 • Nhan đề :
 • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH dịch vụ taxi Miền Bắc
 • Tác giả :
 • Trần Thanh Hải
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 • Từ khóa :
 • Nguồn nhân lực,Chất lượng,,Công ty TNHH dịch vụ taxi,Miền Bắc
 • Số trang :
 • 127 tr.
Tải file tóm tắt Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH dịch vụ taxi Miền Bắc

File Tóm tắt

Online: 130
Lượt truy cập: 7,583,597
Số lượt tải: 1,781,108
})