A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành truyền thanh - truyền hình tỉnh Lào Cai

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành truyền thanh - truyền hình tỉnh Lào Cai

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành truyền thanh - truyền hình tỉnh Lào Cai

 • Nhan đề :
 • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành truyền thanh - truyền hình tỉnh Lào Cai
 • Tác giả :
 • Nguyễn Khắc Chiến
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 • Từ khóa :
 • Nguồn nhân lực,Chất lượng,Truyền thanh,Truyền hình,Lào Cai
 • Số trang :
 • 140 tr.
Tải file tóm tắt Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành truyền thanh - truyền hình tỉnh Lào Cai

File Tóm tắt

Online: 139
Lượt truy cập: 9,882,561
Số lượt tải: 1,820,479
})