A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nâng cao chất lượng lực lượng lao động của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế

Nâng cao chất lượng lực lượng lao động của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế

Nâng cao chất lượng lực lượng lao động của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế

 • Nhan đề :
 • Nâng cao chất lượng lực lượng lao động của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế
 • Tác giả :
 • Vũ Hồng Vân
 • Năm xuất bản :
 • 2015
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Hội nhập,Lực lượng lao động,Chất lượng,Chất lượng nhân lực,Việt Nam
 • Số trang :
 • tr.83-89
Tải file tóm tắt Nâng cao chất lượng lực lượng lao động của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế

File Tóm tắt

Online: 280
Lượt truy cập: 7,789,331
Số lượt tải: 1,783,562
})