A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nâng cao chất lượng lao động nông thôn tại tỉnh Thái Nguyên

Nâng cao chất lượng lao động nông thôn tại tỉnh Thái Nguyên

Nâng cao chất lượng lao động nông thôn tại tỉnh Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Nâng cao chất lượng lao động nông thôn tại tỉnh Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Trần Lê Duy
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 • Từ khóa :
 • Lao động,Nông thôn,Chất lượng,Thái Nguyên
 • Số trang :
 • 201 tr.
Tải file tóm tắt Nâng cao chất lượng lao động nông thôn tại tỉnh Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 1504
Lượt truy cập: 9,805,362
Số lượt tải: 1,819,484
})