A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Kạn

Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Kạn

Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Kạn

 • Nhan đề :
 • Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Kạn
 • Tác giả :
 • Trương Văn Vĩnh
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 • Từ khóa :
 • Công chức,Viên chức,Chất lượng,Sở Giao thông,Bắc Kạn
 • Số trang :
 • 122 tr.
Tải file tóm tắt Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Kạn

File Tóm tắt

Online: 124
Lượt truy cập: 7,933,359
Số lượt tải: 1,786,609
})