A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức của Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ

Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức của Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ

Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức của Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ

 • Nhan đề :
 • Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức của Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ
 • Tác giả :
 • Phan Thị Thanh Thúy
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 • Từ khóa :
 • Công chức,Viên chức,Chất lượng,Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch,Phú Thọ
 • Số trang :
 • 118 tr.
Tải file tóm tắt Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức của Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ

File Tóm tắt

Online: 154
Lượt truy cập: 7,933,359
Số lượt tải: 1,786,609
})