A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nâng cao chất lượng công chức, viên chức, người lao động tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh

Nâng cao chất lượng công chức, viên chức, người lao động tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh

Nâng cao chất lượng công chức, viên chức, người lao động tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh

 • Nhan đề :
 • Nâng cao chất lượng công chức, viên chức, người lao động tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh
 • Tác giả :
 • Nguyễn Khắc Việt
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 • Từ khóa :
 • Công chức,Viên chức,Người lao động,Chất lượng,Sở Tài nguyên và Môi trường,Bắc Ninh
 • Số trang :
 • 118 tr.
Tải file tóm tắt Nâng cao chất lượng công chức, viên chức, người lao động tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh

File Tóm tắt

Online: 186
Lượt truy cập: 9,882,561
Số lượt tải: 1,820,479
})