A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Năm phương trình làm thay đổi thế giới: sức mạnh và chất thơ của toán học

Năm phương trình làm thay đổi thế giới: sức mạnh và chất thơ của toán học

Năm phương trình làm thay đổi thế giới: sức mạnh và chất thơ của toán học

 • Nhan đề :
 • Năm phương trình làm thay đổi thế giới: sức mạnh và chất thơ của toán học
 • Tác giả :
 • Vũ Công Lập
 • Năm xuất bản :
 • 2009
 • Nhà Xuất bản :
 • NXB Trẻ
 • Từ khóa :
 • Vật lý,Phương trình
 • Số trang :
 • 326 tr.
Tải file tóm tắt Năm phương trình làm thay đổi thế giới: sức mạnh và chất thơ của toán học

File Tóm tắt

Online: 96
Lượt truy cập: 21,075,213
Số lượt tải: 2,043,000
})