A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Một ứng dụng của thuật toán chặt cân bằng dựa trên phép ánh xạ liên tục - rời rạc

Một ứng dụng của thuật toán chặt cân bằng dựa trên phép ánh xạ liên tục - rời rạc

Một ứng dụng của thuật toán chặt cân bằng dựa trên phép ánh xạ liên tục - rời rạc

 • Nhan đề :
 • Một ứng dụng của thuật toán chặt cân bằng dựa trên phép ánh xạ liên tục - rời rạc
 • Tác giả :
 • Vũ Ngọc Kiên
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Ánh xạ liên tục,ánh xạ rời rạc,Thuật toán chặt cân bằng,Giảm bậc,Hệ không ổn định
 • Số trang :
 • tr. 241-247
Tải file tóm tắt Một ứng dụng của thuật toán chặt cân bằng dựa trên phép ánh xạ liên tục - rời rạc

File Tóm tắt

Online: 184
Lượt truy cập: 8,598,597
Số lượt tải: 1,795,672
})