A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Một số yếu tố liên quan đến tình trạng mệt mỏi ở người bệnh suy thận mạn có lọc máu chu kỳ tại hai bệnh viện ở thành phố Nam Định năm 2017

Một số yếu tố liên quan đến tình trạng mệt mỏi ở người bệnh suy thận mạn có lọc máu chu kỳ tại hai bệnh viện ở thành phố Nam Định năm 2017

Một số yếu tố liên quan đến tình trạng mệt mỏi ở người bệnh suy thận mạn có lọc máu chu kỳ tại hai bệnh viện ở thành phố Nam Định năm 2017

 • Nhan đề :
 • Một số yếu tố liên quan đến tình trạng mệt mỏi ở người bệnh suy thận mạn có lọc máu chu kỳ tại hai bệnh viện ở thành phố Nam Định năm 2017
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Dung;Nguyễn Thị Lý;Bùi Chí Anh Minh;Bùi Thúy Ngọc;Phạm Thị Cúc
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Suy thận mạn,Lọc máu chu kỳ,Mệt mỏi,Trầm cảm,Yếu tố liên quan
 • Số trang :
 • tr. 68-75
Tải file tóm tắt Một số yếu tố liên quan đến tình trạng mệt mỏi ở người bệnh suy thận mạn có lọc máu chu kỳ tại hai bệnh viện ở thành phố Nam Định năm 2017

File Tóm tắt

Online: 209
Lượt truy cập: 9,893,453
Số lượt tải: 1,820,572
})