A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Một số vấn đề về liên kết vùng trong phát triển bền vững Tây Nguyên

Một số vấn đề về liên kết vùng trong phát triển bền vững Tây Nguyên

Một số vấn đề về liên kết vùng trong phát triển bền vững Tây Nguyên

 • Nhan đề :
 • Một số vấn đề về liên kết vùng trong phát triển bền vững Tây Nguyên
 • Tác giả :
 • Lê Anh Vũ;Nguyễn Danh Sơn;Phạm Thị Vân
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Khoa học Xã hội
 • Từ khóa :
 • Kinh tế vùng,Phát triển bền vững,Tây Nguyên,Việt Nam
 • Số trang :
 • 336 tr.
Tải file tóm tắt Một số vấn đề về liên kết vùng trong phát triển bền vững Tây Nguyên

File Tóm tắt

Online: 135
Lượt truy cập: 7,748,172
Số lượt tải: 1,782,957
})