A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Một số vấn đề bảo đảm pháp lý cho lao động giúp việc gia đình tại Việt Nam

Một số vấn đề bảo đảm pháp lý cho lao động giúp việc gia đình tại Việt Nam

Một số vấn đề bảo đảm pháp lý cho lao động giúp việc gia đình tại Việt Nam

 • Nhan đề :
 • Một số vấn đề bảo đảm pháp lý cho lao động giúp việc gia đình tại Việt Nam
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Thu Hường
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Lao động,Giúp việc gia đình,Tính pháp lý
 • Số trang :
 • tr. 133-137
Tải file tóm tắt Một số vấn đề bảo đảm pháp lý cho lao động giúp việc gia đình tại Việt Nam

File Tóm tắt

Online: 171
Lượt truy cập: 9,214,186
Số lượt tải: 1,803,275
})