A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Một số giải pháp phát triển sản xuất chè nguyên liệu bền vững trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Một số giải pháp phát triển sản xuất chè nguyên liệu bền vững trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Một số giải pháp phát triển sản xuất chè nguyên liệu bền vững trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

 • Nhan đề :
 • Một số giải pháp phát triển sản xuất chè nguyên liệu bền vững trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
 • Tác giả :
 • Chu Thị Kim Chung;Mai Thanh Cúc
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Chè ,Sản xuất ,Phát triển bền vững,Giải pháp
 • Số trang :
 • tr.85 - 94
Tải file tóm tắt Một số giải pháp phát triển sản xuất chè nguyên liệu bền vững trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

File Tóm tắt

Online: 120
Lượt truy cập: 7,933,359
Số lượt tải: 1,786,609
})