A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản trị rủi ro thanh khoản tại các Ngân hàng Thương mại Việt Nam

Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản trị rủi ro thanh khoản tại các Ngân hàng Thương mại Việt Nam

Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản trị rủi ro thanh khoản tại các Ngân hàng Thương mại Việt Nam

 • Nhan đề :
 • Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản trị rủi ro thanh khoản tại các Ngân hàng Thương mại Việt Nam
 • Tác giả :
 • Hà Thị Thanh Nga;Lê Thu Hoài
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Rủi ro,Thanh khoản,Ngân hàng Thương mại Việt Nam
 • Số trang :
 • tr. 3-10
Tải file tóm tắt Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản trị rủi ro thanh khoản tại các Ngân hàng Thương mại Việt Nam

File Tóm tắt

Online: 337
Lượt truy cập: 7,789,331
Số lượt tải: 1,783,562
})