A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Một số giải pháp nhằm nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn trong xây dựng mối quan hệ lao động tại Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Khu chế xuất, Khu công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

Một số giải pháp nhằm nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn trong xây dựng mối quan hệ lao động tại Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Khu chế xuất, Khu công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

Một số giải pháp nhằm nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn trong xây dựng mối quan hệ lao động tại Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Khu chế xuất, Khu công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

 • Nhan đề :
 • Một số giải pháp nhằm nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn trong xây dựng mối quan hệ lao động tại Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Khu chế xuất, Khu công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
 • Tác giả :
 • Ngô Thị Kim Liên
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Công đoàn,Lao động,Doanh nghiệp,Vốn đầu tư nước ngoài,Khu chế xuất,Khu công nghiệp,TP. Hồ Chí Minh
 • Số trang :
 • tr. 41-45
Tải file tóm tắt Một số giải pháp nhằm nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn trong xây dựng mối quan hệ lao động tại Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Khu chế xuất, Khu công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

File Tóm tắt

Online: 129
Lượt truy cập: 9,354,055
Số lượt tải: 1,805,901
})