A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Pháp luật đại cương tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, Đại học Thái Nguyên

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Pháp luật đại cương tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, Đại học Thái Nguyên

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Pháp luật đại cương tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, Đại học Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Pháp luật đại cương tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, Đại học Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Lê Thị Ánh;Phạm Thị Hồng
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Pháp luật đại cương,Chất lượng dạy,Nâng cao chất lượng
 • Số trang :
 • tr. 53-57
Tải file tóm tắt Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Pháp luật đại cương tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, Đại học Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 540
Lượt truy cập: 8,528,277
Số lượt tải: 1,795,341
})