A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Một số giải pháp nâng cao chất lượng tự học của sinh viên tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng Thái Nguyên trong giai đoạn hiện nay

Một số giải pháp nâng cao chất lượng tự học của sinh viên tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng Thái Nguyên trong giai đoạn hiện nay

Một số giải pháp nâng cao chất lượng tự học của sinh viên tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng Thái Nguyên trong giai đoạn hiện nay

 • Nhan đề :
 • Một số giải pháp nâng cao chất lượng tự học của sinh viên tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng Thái Nguyên trong giai đoạn hiện nay
 • Tác giả :
 • Trần Hoàng Tinh;Nguyễn Xuân Trường
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Giáo dục quốc phòng,An ninh,Chất lượng,Tự học,Sinh viên
 • Số trang :
 • tr. 155-160
Tải file tóm tắt Một số giải pháp nâng cao chất lượng tự học của sinh viên tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng Thái Nguyên trong giai đoạn hiện nay

File Tóm tắt

Online: 274
Lượt truy cập: 9,214,186
Số lượt tải: 1,803,275
})