A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Một số giải pháp giảm nghèo bền vững cho hộ dân tộc thiểu số huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên

Một số giải pháp giảm nghèo bền vững cho hộ dân tộc thiểu số huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên

Một số giải pháp giảm nghèo bền vững cho hộ dân tộc thiểu số huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Một số giải pháp giảm nghèo bền vững cho hộ dân tộc thiểu số huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Trần Lệ Thị Bích Hồng;Đỗ Anh Tài
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Xóa đói giảm nghèo,Dân tộc thiểu số,Giải pháp,Võ Nhai,Thái Nguyên
 • Số trang :
 • tr. 143-148
Tải file tóm tắt Một số giải pháp giảm nghèo bền vững cho hộ dân tộc thiểu số huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 127
Lượt truy cập: 7,551,334
Số lượt tải: 1,780,700
})